Thành viên tích cực xây dựng Phố (39)
Nguyễn Văn Ninh (31 )
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 106195
Tham gia từ: 22/01/2013
Điện thoại: 0971588057
Địa chỉ: Tỉnh Tuyên Quang
Tỉnh thành: Tuyên Quang

Bạn hàng xóm (94)