Thành viên tích cực xây dựng Phố (38)
Nguyễn Văn Ninh (30 )
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 106195
Tham gia từ: 22/01/2013
Điện thoại: 01699102369
Địa chỉ: Tỉnh Tuyên Quang
Tỉnh thành: Tuyên Quang

Bạn hàng xóm (93)