Thành viên đã xác thực (58)
Nguyễn Quang Chiểu (58 )
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 111905
Tham gia từ: 28/03/2013
Điện thoại: 0974134397
Địa chỉ: 16 Lê Ngọc Hân (dãy B ô 20 Hạ Long)
Tỉnh thành: Nam Định

Bạn hàng xóm (179)