Thành viên đã xác thực (119)
Trần Văn Chiến (121 )
Nghề gì cũng đáng trân trọng miễn là đừng lừa đảo đừng ăn cắp
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 115815
Tham gia từ: 08/05/2013
Điện thoại: 0988 884 987
Địa chỉ: Thôn Nga Hoàng xã Hợp Châu -Tam Đảo - Vĩnh Phúc
Tỉnh thành: Vĩnh Phúc

Bạn hàng xóm (188)