Thành viên đã xác thực (119)
Trần Văn Chiến (121 )
Tình nghĩa thường khó quên - Nợ nhân duyên khó trả - Không có gì là hiếm và chẳng có gì là của độc,nếu có tiền.
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 115815
Tham gia từ: 08/05/2013
Điện thoại: 0988 884 987
Địa chỉ: Thôn Nga Hoàng xã Hợp Châu -Tam Đảo - Vĩnh Phúc
Tỉnh thành: Vĩnh Phúc

Bạn hàng xóm (188)