Thành viên đã xác thực (19)
Nguyen Tran Thanh Vu (29 )
Uy tín là vàng. FB / Yalo . Thanh Nguyễn.Sinh năm 1952
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 37157
Tham gia từ: 19/11/2008
Điện thoại: 098.98.38.218
Địa chỉ: 129C / 7, Mễ cốc,bến bình đông nổi dài,cầu số 3.phư
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh

Bạn hàng xóm (55)