Thành viên đã xác thực (8)
Phạm Hà (12 )
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 52461
Tham gia từ: 16/10/2010
Điện thoại: 0913345353
Địa chỉ: Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Tỉnh thành: Hà Nội

Bạn hàng xóm (1)