Thành viên đã xác thực (38)
Phạm Thành Công (29 )
Trong đời, có một điều tệ hại hơn thất bại là:không dám thực hiện.
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 83719
Tham gia từ: 22/04/2012
Điện thoại: 096786.3223
Địa chỉ: Bộ Đầu - Thống Nhất-Thường Tín- Hà Nội
Tỉnh thành: Hà Nội

Bạn hàng xóm (66)