Thành viên tích cực xây dựng Phố (172)
Minh đồ xưa (214 )
Thà làm mây, mây bay giữa trời; là ngọn gió nhởn nhơ rong chơi; một ngọn cỏ buồn trong đêm vắng; Vay trả, trả vay một kiếp người!!!
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 83873
Tham gia từ: 25/04/2012
Điện thoại: 0983557112
Địa chỉ: Hà Nội-Vĩnh Phúc
Tỉnh thành: Hà Nội

Bạn hàng xóm (353)