Mâm đồng chuẩn cổ, hình sen vịt rất sinh động, cá bơi xung quanh trên có chữ Phúc. Đk 57,5cm


Sửa lần cuối lúc 16:01 22/04/2017