Email
Mật khẩu
Đăng ký  Quên mật khẩu? 

Phố Cổ Vật  »  Đồ đá quý

Cổ Ngọc - Vừa chơi vừa học!!!!!!!!!! !!

UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
Trang    1   2  3  4  5  ... Trang kế Trang cuối
22:43 03/02/2013
Lý Mạnh Hùng (Tái Xuất)   (138 )
Đã được 131 người xác thực
Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt!!!!!!!!!!!!!
Gửi tin nhắn
Điện thoại: 01629484356
Địa chỉ: Hà Nội
276 bạn bè
 Kết bạn
Jades from major archaeological discoveries in China in 2005

The State Administration of Cultural Heritage of China publishes each year a catalogue listing summarized details and pictures of the key discoveries. The 2005 catalogue has been published in May 2005 by Wenwu Publishing House with ISBN 7-5010-1903-7 (www.wenwu.com).

I have selected the informations and pictures concerning jades. These informations are quite important because they come from controlled excavations and define ages, shapes, colors and locations and serve as benchmarks when and what colors, styles and shapes where used and at what locations.

2005y1.jpg

GaoMiao Neolithic Culture site (5800-4800BC)

2005y3.jpg

Jade qi-axe blade from tomb M27 of the upper layer at GaoMiao

2005y4.jpg

Jade huang-pendant from tomb M26 of the upper layer at GaoMiao

2005y5.jpg

Late Neolithic Yangshao Culture site associated with a Western Zhou stratum

2005y6.jpg

Green jade yue-axe from tomb M11

2005y7.jpg

Green weathered jade yue-axe from tomb M6

2005y9.jpg

Liangzhu Culture site with 7 tombs and 21 sacrificial pits

2005y10.jpg

Jade implements from Yaojiashan

2005y11.jpg

Jade and stone implements from Yaojiashan

2005y12.jpg

Bronze Age cemetery in Aqiang, Yutian Country in Xinjiang

2005y13.jpg

As of now, these are the earliest jade implements unearthed in Xinjiang

2005y14.jpg

The Temple of Duke Zhou site, a Shang-Zhou dynasty cemetery

2005y15.jpg

Artefacts recovered from the highest ranking burial complex of the Lingpo cemetery

2005y16.jpg

The cemetery with the tombs of the Count of Peng and his wife from the Western Zhou state of Peng

2005y17b.jpg

The jades of the tomb of Count Peng. The red color comes from a red cloth, the Western Zhou huang wei, draped over the coffin. It is not known if the red color is cinnabar.This was the first time that the hunag wei, decribed in ancient texts
has been actually found in a tomb

2005y18.jpg

Close-up of the white jade huang-pendants

2005y20.jpg

Another view of them

2005y21.jpg

Another Zhou site with 103 tombs and 17 sacrificial horse chariot pits

2005y22.jpg

Ornaments with jade birds, jade shells and glass beads from tomb M19.
A bronze li-tripod with inscriptions found also makes reference to a Prince and a Duke Rui

2005y24.jpg

The tomb M26 with jades along which also a pig dragon jade pendant was found.

2005y23.jpg

The pig dragon pendant in the Zhou tomb.

2005y24b.jpg

The richly endowed Zhou tomb M27 with numerous jades and bonze vessels

2005y25.jpg

A jade archers ring and a jade tiger figurine with a human head from tomb M27

2005y26.jpg

The Spring and Autumn tombs of the Yue Kingdom with fine ritual vessels
 and musical instruments in brown celadon and many micro-carved jades

2005y27.jpg

Micro-carved jades of the Yue Kingdom period

2005y28.jpg

Detailed view of the micro-carved dragon and phoenix jades

2005y29.jpg

A Siwa culture, Western Zhou and Han Dynasty cerimonial site

2005y30.jpg

Han Dynasty jades as found

2005y31.jpg

A Zhou-Li text book like bi-disc and gui-tablet assembly

2005y32.jpg

Han Dynasty style bi-disc

2005y34.jpg

White bi-disc with traces of cinnabar

2005y33.jpg

Green jade reading pointer in the form of a human figure


Sửa lần cuối lúc 23:34 19/01/2014
Vàng bạc dễ kiếm, vật hiếm khó tìm!!!!!!!!
#1 23:08 03/02/2013
lamlam   (39 )
Đã được 37 người xác thực
Ban hang tren 1 kenh duy nhat la PMB, khong ban hang tren Facebook, Viber, Zalo...
Gửi tin nhắn
Điện thoại: 0903773539
Địa chỉ: CT
90 bạn bè
 Kết bạn
Thích quá Cụ Lý ới. Em hưởng ứng 
Cổ Ngọc - Vừa chơi vừa học!!!!!!!!!! !!
Chù tài khoản: Từ Thị Thùy Linh, Số tài khoản: 0111000208527, Ngân hàng Vietcombank Cần Thơ.
#2 23:32 03/02/2013
lamlam   (39 )
Đã được 37 người xác thực
Ban hang tren 1 kenh duy nhat la PMB, khong ban hang tren Facebook, Viber, Zalo...
Gửi tin nhắn
Điện thoại: 0903773539
Địa chỉ: CT
90 bạn bè
 Kết bạn
Em thích màu trắng lém. Điển hình món này.


Tống Nephrite Jade Rabbit
Sửa lần cuối lúc 23:35 03/02/2013
Chù tài khoản: Từ Thị Thùy Linh, Số tài khoản: 0111000208527, Ngân hàng Vietcombank Cần Thơ.
Lý Mạnh Hùng (Tái Xuất) - 138 Thành viên đã xác thực (131)  |   lúc 03/02/2013, 11:40:14 PM  |    Gửi tin nhắn |  Chỉnh sửa
Những món này là Bạch Ngọc cổ đã lên huyết cả rồi! Tại hạ rất thích bức Thỏ Ngọc trên của Lamlam Cư Sỹ!!!!!!!!!!
#4 08:28 04/02/2013
Điện thoại: 0977717999
Địa chỉ: Hà Nội
668 bạn bè
 Kết bạn

Tư liệu hay và giá trị nhưng vẫn phải nhờ dịch google mới biết được tiếng Việt : 

Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Trung (Giản Thể)
Jades từ những khám phá khảo cổ học lớn tại Trung Quốc năm 2005
Thứ bảy 19 tháng 8, 2006 tại 22:28
Cục Quản lý nhà nước về di sản văn hóa của Trung Quốc xuất bản mỗi năm một danh sách danh mục chi tiết tóm tắt và hình ảnh trong những khám phá quan trọng. Các cửa hàng năm 2005 đã được công bố tháng 5 năm 2005 bởi Wenwu Nhà xuất bản với ISBN 7-5010-1903-7 (www.wenwu.com).

Tôi đã chọn các thông tin và hình ảnh liên quan đến jades. Những thông tin này khá quan trọng vì họ đến từ các cuộc khai quật kiểm soát và xác định lứa tuổi, hình dạng, màu sắc và vị trí và phục vụ như là tiêu chuẩn gì và khi nào màu sắc, phong cách và hình dạng nơi được sử dụng và tại những địa điểm nào.GaoMiao thời kỳ đồ đá mới Văn hóa trang web (5800-4800BC)Jade qi-rìu lưỡi từ ngôi mộ M27 của lớp trên ở GaoMiaoJade huang-mặt dây chuyền từ ngôi mộ M26 của các lớp phía trên GaoMiaoVăn hóa hậu kỳ đá mới Yangshao trang web liên kết với Tây Chu tầngYue ngọc bích màu xanh lá cây rìu từ ngôi mộ M11Màu xanh lá cây thời tiết ngọc yue-rìu từ ngôi mộ M6Văn hóa Liangzhu trang web với 7 ngôi mộ và 21 vật hy sinhNgọc thực hiện từ YaojiashanNgọc bích và đá thực hiện từ YaojiashanĐồ đồng nghĩa trang trong Aqiang Quốc gia Yutian, ở Tân CươngNhư của bây giờ, đây là những thực hiện ngọc bích đầu tiên được khai quật ở Tân CươngĐền thờ của Duke Zhou trang web, một Shang-nghĩa trang nhà ChuĐồ tạo tác thu hồi từ các lăng mộ phức tạp cao nhất bảng xếp hạng các nghĩa trang LingpoNghĩa trang với những ngôi mộ của Bá tước của Peng và vợ ông từ bang Tây Chu của PengCác jades của ngôi mộ của bá tước Peng. Màu đỏ đến từ một miếng vải đỏ, Tây Chu huang wei, phủ trên quan tài. Người ta không biết nếu màu đỏ là cinnabar.This là lần đầu tiên mà wei hunag, mô tả trong bản văn cổ
đã thực sự tìm thấy trong một ngôi mộClose-huang-mặt dây chuyền bạch ngọcNhìn khác của họMột trang web khác Zhou với 103 ngôi mộ và 17 hố hiến tế ngựa xe ngựaĐồ trang trí với gia cầm ngọc bích, vỏ ngọc bích và hạt thủy tinh từ ngôi mộ M19.
Một li giá ba chân bằng đồng với chữ khắc tìm thấy cũng làm cho tham chiếu đến một hoàng tử và một Rui DukeNgôi mộ M26 với jades cùng đó cũng một con rồng lợn mặt dây chuyền ngọc bích đã được tìm thấy.Mặt dây chuyền lợn con rồng trong lăng mộ Zhou.Đa dạng về phú Chu mộ M27 với jades rất nhiều và các tàu thuyền nhà sưMột chiếc nhẫn ngọc bích cung thủ và một con hổ bức tượng ngọc bích với một cái đầu con người từ ngôi mộ M27Xuân Thu ngôi mộ của Vương quốc Yue với tàu nghi lễ tốt
 
và dụng cụ âm nhạc màu nâu men ngọc và chạm khắc vi jades nhiềuChạm khắc jades Micro của thời kỳ Vương quốc YueChi tiết xem vi chạm khắc rồng và phượng jadesMột nền văn hóa Siwa, Tây Chu và trang web Han Dynasty cerimonialHán jades như được tìm thấyA Zhou-Li văn bản cuốn sách như bi-đĩa và gui-máy tính bảng lắp rápHán phong cách bi-đĩaTrắng bi-đĩa với dấu vết của CinnabarĐọc ngọc bích màu xanh lá cây con trỏ trong các hình thức của một con người
Chúc các bác luôn vui cùng cổ vật !
#5 09:36 04/02/2013
Lý Mạnh Hùng (Tái Xuất)   (138 )
Đã được 131 người xác thực
Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt!!!!!!!!!!!!!
Gửi tin nhắn
Điện thoại: 01629484356
Địa chỉ: Hà Nội
276 bạn bè
 Kết bạn
Bác Anh Tuấn dùng Google Translation rồi!!!!!!!!!
Vàng bạc dễ kiếm, vật hiếm khó tìm!!!!!!!!
#6 19:18 04/02/2013
lamlam   (39 )
Đã được 37 người xác thực
Ban hang tren 1 kenh duy nhat la PMB, khong ban hang tren Facebook, Viber, Zalo...
Gửi tin nhắn
Điện thoại: 0903773539
Địa chỉ: CT
90 bạn bè
 Kết bạn

Trung Quốc, Trung Quốc, Jade, Nephrite, thời kỳ đồ đá mới, đồ cổ, giả, nhái, Hồng Sơn, Liangzhu

Ngọc lởm bán tại TQ, nhiều vô số kể!!! Ôi, khối người khóc hận chả chơi!

Sửa lần cuối lúc 20:04 04/02/2013
Chù tài khoản: Từ Thị Thùy Linh, Số tài khoản: 0111000208527, Ngân hàng Vietcombank Cần Thơ.
#7 19:29 04/02/2013
lamlam   (39 )
Đã được 37 người xác thực
Ban hang tren 1 kenh duy nhat la PMB, khong ban hang tren Facebook, Viber, Zalo...
Gửi tin nhắn
Điện thoại: 0903773539
Địa chỉ: CT
90 bạn bè
 Kết bạn
Faberge MagotFaberge MagotFaberge Magot
Chù tài khoản: Từ Thị Thùy Linh, Số tài khoản: 0111000208527, Ngân hàng Vietcombank Cần Thơ.
Lý Mạnh Hùng (Tái Xuất) - 138 Thành viên đã xác thực (131)  |   lúc 04/02/2013, 09:13:16 PM  |    Gửi tin nhắn |  Chỉnh sửa
Bạch Ngọc sịn đấy lamlam ạ!!!!!!!!!
#9 21:45 04/02/2013
Điện thoại: 0985750422
Địa chỉ: Hoàn Kiếm
176 bạn bè
 Kết bạn
Thật sự là khó khăn khi chơi đồ đá ngọc kỹ mỹ thuật , vì cái gì mà các nhà sưu tập cũng như sách + mạng truyền dậy là " chuẩn đồ " thì kẻ làm giả cũng đọc được và họ cũng dùng đá ngọc thật rồi chế tác ...  giống mẫu của bảo tàng , sách vở cũng chết , không có mẫu ở đâu bao giờ cũng " ngất trên cành quất " ... đá là đá chuẩn , còn chế tác từ bao giờ luôn là câu hỏi không có lời giải đáp ? Một loạt những yếu tố đi kèm như : Patin , Sakết , Trầm tích , Nhựa cây , Mầu sắc của những vật khác cùng tùy táng , Dầu thắp , Mỡ người , Môi trường vớt sông nào , Trong hầm mộ loại gì , Trong hang hay hầm mộ .... Soi Lup , đốt , cạo dao , nhỏ axit , suy nghĩ đau cả đầu còn chưa dám kết luận thật giả ... Nhưng phải nắm vững nguyên tắc : trong đá cổ đa số sẽ  mọc mốc như Địa Y bám trên Thân cây ( do phản ứng của nguyên tố Silic là kim loại lưỡng tính có trong thành phần của đá đã phản ứng với nước ... ) còn làm giả mốc thì dùng nhiều cách như : bút châm điện rồi nhuộm xi măng trắng , khò nhiệt hóa vôi bề mặt .... tạm thế thôi chứ cũng chả có quy tắc nào ngoài quy tắc : biết đến đâu , chơi đến đó !
https://www.facebook.com/nguyen.d.lam1
UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
Trang    1   2  3  4  5  ... Trang kế Trang cuối
  Chức năng mới: UP bài không cần phải đăng phản hồi mới. Để UP bài bạn hãy nhấn vào đây UP bài
Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.