☘️☘️Giao lưu đĩa khảm ốc xà cừ đẹp, ốc đỏ lửa vàng chanh xanh lý đẹp rực rỡ. tích" Quan Công phò nhị tẩu".
Đường kính 40cm, gỗ gụ ta. Các chi tiết khảm ốc rất nhuyễn, mượt mà..


Sửa lần cuối lúc 20:20 16/07/2018 | Up 36 lần, lần cuối lúc 20:20 16/07/2018
Đỗ Hiếu Danh.
STK 0102612852
Ngân hàng Đông Á TP Hồ Chí Minh