Email
Mật khẩu
Đăng ký  Quên mật khẩu? 

Phố Cổ Vật  »  Nhờ giám định

Bộ 3 :Nhạo rượu và 2 Bình trà tàu chuẩn cổ. Để biết thêm chi tiết mời liên hệ 0948777993

UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
13:57 16/02/2017
1/ Nhạo  rượu Long ẩn, chuẩn cổ , lành 95% , tóc nhẹ ở đầu vòi, rồng mây vẽ đẹp, chàm men lạc tinh.


2/Bình trà vẽ Lan thạch, già đồ, chuẩn cổ, lạc tinh, lai nắp, cao khoảng 30cm.


3/ Bình trà bạch định Minh chuẩn cổ:


Sửa lần cuối lúc 17:54 28/06/2017 | Up 415 lần, lần cuối lúc 17:54 28/06/2017
#1 09:18 19/04/2017
Điện thoại: 0948305549
Địa chỉ: Đông mạc _ Lộc Hạ
102 bạn bè
 Kết bạn
#2 14:44 11/05/2017
Upload
#3 19:23 14/05/2017
Upload
UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
  Chức năng mới: UP bài không cần phải đăng phản hồi mới. Để UP bài bạn hãy nhấn vào đây UP bài
Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.