Chậu Lục giác cây mai đẹp ; Cao 32cm , Ngang 37cm . Khá lành .

Sửa lần cuối lúc 09:10 23/04/2017 | Up 3 lần, lần cuối lúc 09:10 23/04/2017
Trần Minh Đông
STK 19185069 Ngân Hàng ACB - CN Vạn Hạnh TPHCM
hay STK 711A05202806 Ngân Hàng Công Thương - Chi Nhánh 10 TPHCM