1.      Kính phố tô vẽ Mai - Cúc  chuẩn đồ đào dáng là ít gặp, già đẹp..

Kích thước: Rộng 14,5cm. Cao 7,5cm

Tình trạng: Tóc men mờ 2 vết mỗi vết 1cm và cờm men trên vành như hình chụp.
Sửa lần cuối lúc 07:53 18/07/2018 | Up 29 lần, lần cuối lúc 07:53 18/07/2018
Đặng Tiến Dũng STK: 0061001068468 Vietcombank chi nhánh Khánh Hòa.
Đặng Tiến Dũng STK: 0104295047 Ngân hàng Đông Á chi nhánh Nha Trang.