Kính phố cặp đọi cháo vẽ sen chàm và nét vẽ đẹp.
Kích thược rộng 14cm.
Tình trạng 1 chiếc tóc mờ 2 đường 2cm, 1 chiếc tóc 1 đường 2cm.Sửa lần cuối lúc 14:55 18/07/2018 | Up 7 lần, lần cuối lúc 14:55 18/07/2018
Đặng Tiến Dũng STK: 0061001068468 Vietcombank chi nhánh Khánh Hòa.
Đặng Tiến Dũng STK: 0104295047 Ngân hàng Đông Á chi nhánh Nha Trang.