BỘ TÁCH TRÀ, CAFE GỐM NHẬT, MỚI CHƯA SỬ DỤNG
BỘ GỒM 1 BÌNH TRÀ, 1 HỦ ĐỰNG ĐƯỜNG VÀ 5 TÁCH

giá  600k

Sửa lần cuối lúc 14:26 21/07/2018 | Up 2 lần, lần cuối lúc 14:26 21/07/2018