trà đạo GEISHA giao lưu
 hình chìm dưới đáy ly
(VIETCOMBANK_ĐAKLAK stk:0231000218481)hoặc(ACB TP;BUÔN MA THUỘT-STK:78160339