Email
Mật khẩu
Đăng ký  Quên mật khẩu? 

Bạn đang xem các đánh giá dành cho bản tin
Thống kê
Điểm ưa thích:
 Đánh giá bản tin này
Chú ý: bạn có thể đánh giá nhiều lần cho một bản tin, nhưng chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 8
 Đánh giá tốt: 8
 Đánh giá bình thường: 0
 Đánh giá không tốt: 0
Danh sách đánh giá
Nội dung Người nhận xét Ngày
Cảm ơn bác đã đăng tin VŨ VĂN KHÁNH  (105 )
16:26 05/09/2015
Cảm ơn bác đã đăng tin Nguyễn Đa Tía  (70 )
06:42 31/07/2015
Cảm ơn bác đã đăng tin Tứ Hải--Kỳ Thư  (3 )
13:08 19/04/2015
Cảm ơn bác đã đăng tin Nuyễn Thị Thùy Linh  (3 )
13:07 07/03/2015
Cảm ơn bác đã đăng tin Dũng Đồ Cổ  (45 )
09:43 03/03/2015
Cảm ơn bác đã đăng tin Đỗ viết Hưng  (0 )
10:33 02/03/2015
Cảm ơn bác đã đăng tin Phạm Đức Thăng  (37 )
14:06 14/01/2015
Cảm ơn bác đã đăng tin Nguyễn Phương Nam  (35 )
07:45 06/10/2014
Trang:    Trước  1   Sau