Thành viên đã xác thực (31)
Ho Chi (59 )
Tiền bạc là chín, uy tín là mười!
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 174045
Tham gia từ: 07/12/2014
Điện thoại: 0976 797 258
Địa chỉ: Quận 7
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh

Bạn hàng xóm (101)