Thành viên đã xác thực (5)
Ngọc Chiêu (9 )
Những người mạnh không dùng lời lẽ lăng mạ. Họ mỉm cười.
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 213192
Tham gia từ: 26/10/2015
Điện thoại: 0906831511
Địa chỉ: Sài Gòn=Bến Tre ( Thuận Điền )
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh

Bạn hàng xóm (62)