Thành viên đã xác thực (15)
Đỗ Hiếu Danh (50 )
Bán hàng uy tín chất lượng.
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 81739
Tham gia từ: 24/03/2012
Điện thoại: 0908838815
Địa chỉ: A12/389, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh

Bạn hàng xóm (46)