Sập gỗ cổ chạm khắc đẹp, tinh sảo - giá 35 triệu 
Dài 1,85m , Ngang 1,33m , mặt 2 miếng dáng ghép lại