Thích ○○○ 

Hộp gỗ chạm chữ Thọ thếp vàng xưa. Cao 34 cm.Ngang 22 cm.Lành tuyệt đối.

Đã bán
Đăng lúc 12:17 02/12/2018 ○ Cập nhật lúc 13:04 09/03/2019 ○ Đăng tại HCM
Hoàng Thị Thủy 0
Địa chỉ: Quận Phú Nhuận - HCM
Điện thoại: 09026 

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo