Nguyễn Ngọc Tuấn đã vi phạm pháp luật
TP HCM    1 ngày trước    Lưu lại   
Tham gia 7 năm trước
  ĐT: 09676 xxxx

Người mua không biết sản phẩm đã hư hỏng (khuyết tật). Nhìn vào tấm hình đẹp, có hồn, cùng với đó là tin tưởng vào uy tín, lời quảng cáo của người bán thì quyết định mua hàng. Nếu biết: hư khóa, thiếu chỉ nẹp cửa, thiếu kính, kính trầy nát, gỗ bị cong vênh, cách sơn ẩu, tủ dơ bẩn, chuột cạp… cũ mềm, thì đã không bao giờ mua, không bao giờ yêu cầu người bán thay đồ mới vào để phải trả thêm tiền.

Nhìn thì thấy đẹp vậy, chuẩn vậy, thì người mua làm sao có cái để hỏi, có cơ sở dám hỏi, nó hư hỏng từng chi tiết như thế nào. Vậy là bị lừa. Do đó, những chi tiết về chất lượng sản phẩm này làm sao mà người mua biết mà hỏi tất tần tật, nên Luật quy định trách nhiệm thông tin công khai về hàng hóa là do người bán phải tự công bố ra hết, kể cả người mua không hỏi. Vì thế, việc người bán không công khai thông tin đầy đủ về thực trạng chất lượng sản phẩm của mình khiến người mua, mua phải sản phẩm hư hỏng, là lỗi hoàn toàn do người bán chịu trách nhiệm.

Còn việc người bán cố tình không nhận trách nhiệm và không giải quyết khiếu nại hợp pháp của khách hàng cũng là vi phạm nghiêm trọng pháp luật. Điều đáng nói hơn nữa, không những người bán không thừa nhận trách nhiệm, không giải quyết cho khách, mà còn đưa ra những lời lẽ không tôn trọng người mua, cũng như là những phẩm bình tùy tiện vô căn cứ gây ảnh hưởng đến bản thân người mua là không thể chấp nhận.

Theo Luật này thì Nguyễn Ngọc Tuấn đã vi phạm. Khi đọc lời giới thiệu này của người bán: Bán tủ bupphe xưa kiểu tây gỗ cẩm, ngang 1,6 m. Đã pu đẹp.”, kèm với 1 tấm hình đăng rất đẹp, thì người mua nghĩ rằng đó là thông tin chuẩn mực và chính xác, không cần phải hỏi thêm nữa. Nhưng sau khi nhận hàng thì phát hiện sản phẩm hư hỏng (đã chứng minh). Từ đó đến nay người bán luôn đưa ra lý lẽ, lập luận để bảo vệ lợi ích của bản thân. Kể cả khi có đoạn clip quay sản phẩm trước khi gửi cho khách cũng hạn chế về mặt pháp lý, cũng như là khó chứng minh sản phẩm là không hư hỏng. Bởi vì quan trọng là món hàng mà người nhận nó như thế nào. Cuối cùng người bán đã kết luận: chúng tôi đã làm chọn trách nhiệm giao đúng hàng như thông tin đã đăng”.

Đến nay được sự hỗ trợ của BQT Phố để giải quyết khiếu nại nhưng người bán vẫn đưa ra lý do để bảo vệ lợi ích của mình, mặc dù đó là trách nhiệm của người bán. Chưa hết, bản thân người bán không những không có trách nhiệm giải quyết những khiếu nại hợp pháp của người bán, mà còn đưa ra những lời lẽ quanh co, hàm ý đánh giá phẩm chất người mua như: Không phải các thượng đế (người mua hàng) lúc nào cũng phản ánh đúng sự thật. Một số rất ít người ăn không nói có, có 1 nói mười, muốn thổi bùng to tát không đúng sự thật nhằm hạ uy tín người khác (tôi cũng không thể biết tại sao họ làm như vậy) Thiết nghĩ cũng cần có biện pháp cho người phốt sai sự thật.” Những luận cứ này hoàn toàn không có cơ sở và người bán cũng không có quyền đưa ra phát ngôn này.

Trên tinh thần tôn trọng người bán. Người mua căn cứ vào Luật hiện hành và Quy chế hoạt động của PMB, để khiếu nại và giải quyết khiếu nại theo quy định này. Kính mong BQT Phố có những biện pháp hợp lý, hợp tình phù hợp với Luật, cũng như là phù hợp với Quy chế hoạt động của PMB, nhằm bảo vệ quyền lợi cho các bên. Bản thân người mua đến nay nhận thấy rằng quyền lợi hợp pháp không được người bán giải quyết, gây phương hại đến lợi ích chung của người mua trên PMB. Vì vậy nếu lợi ích của người mua không được bảo vệ, bị xâm phạm, thì cũng sẽ ảnh hưởng chung đến PMB. Trân trọng cảm ơn.

Luật số 59/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

 

QUỐC HỘI
_________

Luật số: 59/2010/QH12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________

 

 

LUẬT

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với người tiêu dùng; tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Người tiêu dùng là người mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, tổ chức.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là tổ chức, cá nhân thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm:

a) Thương nhân theo quy định của Luật thương mại;

b) Cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh.

3. Hàng hóa có khuyết tật là hàng hóa không bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, có khả năng gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng, kể cả trường hợp hàng hóa đó được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật hiện hành nhưng chưa phát hiện được khuyết tật tại thời điểm hàng hóa được cung cấp cho người tiêu dùng, bao gồm:

a) Hàng hóa sản xuất hàng loạt có khuyết tật phát sinh từ thiết kế kỹ thuật;

b) Hàng hóa đơn lẻ có khuyết tật phát sinh từ quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển, lưu giữ;

c) Hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn trong quá trình sử dụng nhưng không có hướng dẫn, cảnh báo đầy đủ cho người tiêu dùng.

4. Quấy rối người tiêu dùng là hành vi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với người tiêu dùng để giới thiệu về hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hoặc đề nghị giao kết hợp đồng trái với ý muốn của người tiêu dùng, gây cản trở, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt bình thường của người tiêu dùng.

5. Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ soạn thảo để giao dịch với người tiêu dùng.

6. Điều kiện giao dịch chung là những quy định, quy tắc bán hàng, cung ứng dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ công bố và áp dụng đối với người tiêu dùng.

7. Hòa giải là việc giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thông qua bên thứ ba.

Điều 4. Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã hội.

2. Quyền lợi của người tiêu dùng được tôn trọng và bảo vệ theo quy định của pháp luật.

3. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng phải được thực hiện kịp thời, công bằng, minh bạch, đúng pháp luật.

4. Hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không được xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức, cá nhân khác.

Điều 5. Chính sách của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1. Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân chủ động tham gia vào việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Khuyến khích tổ chức, cá nhân ứng dụng, phát triển công nghệ tiên tiến để sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ an toàn, bảo đảm chất lượng.

3. Triển khai thường xuyên, đồng bộ các biện pháp quản lý, giám sát việc tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

4. Huy động mọi nguồn lực nhằm tăng đầu tư cơ sở vật chất, phát triển nhân lực cho cơ quan, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thường xuyên tăng cường tư vấn, hỗ trợ, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kiến thức cho người tiêu dùng.

5. Đẩy mạnh hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản lý trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Điều 6. Bảo vệ thông tin của người tiêu dùng

1. Người tiêu dùng được bảo đảm an toàn, bí mật thông tin của mình khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

2. Trường hợp thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của người tiêu dùng thì tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm:

a) Thông báo rõ ràng, công khai trước khi thực hiện với người tiêu dùng về mục đích hoạt động thu thập, sử dụng thông tin của người tiêu dùng;

b) Sử dụng thông tin phù hợp với mục đích đã thông báo với người tiêu dùng và phải được người tiêu dùng đồng ý;

c) Bảo đảm an toàn, chính xác, đầy đủ khi thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của người tiêu dùng;

d) Tự mình hoặc có biện pháp để người tiêu dùng cập nhật, điều chỉnh thông tin khi phát hiện thấy thông tin đó không chính xác;

đ) Chỉ được chuyển giao thông tin của người tiêu dùng cho bên thứ ba khi có sự đồng ý của người tiêu dùng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 7. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh

1. Căn cứ vào quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan, Chính phủ quy định chi tiết việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh.

2. Căn cứ vào quy định của Luật này, quy định của Chính phủ và điều kiện cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, ban quản lý chợ, khu thương mại triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể để bảo đảm chất lượng, số lượng, an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng khi mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ của cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh.

Điều 8. Quyền của người tiêu dùng

1. Được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp.

2. Được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; nội dung giao dịch hàng hóa, dịch vụ; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; được cung cấp hóa đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch và thông tin cần thiết khác về hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng đã mua, sử dụng.

3. Lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình; quyết định tham gia hoặc không tham gia giao dịch và các nội dung thỏa thuận khi tham gia giao dịch với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

4. Góp ý kiến với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ về giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch và nội dung khác liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

5. Tham gia xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

6. Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết.

7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

8. Được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kiến thức về tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.

Điều 9. Nghĩa vụ của người tiêu dùng

1. Kiểm tra hàng hóa trước khi nhận; lựa chọn tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không làm tổn hại đến môi trường, trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội, không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của mình và của người khác; thực hiện chính xác, đầy đủ hướng dẫn sử dụng hàng hóa, dịch vụ.

2. Thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện hàng hóa, dịch vụ lưu hành trên thị trường không bảo đảm an toàn, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng; hành vi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Điều 10. Các hành vi bị cấm

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua hoạt động quảng cáo hoặc che giấu, cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác về một trong các nội dung sau đây:

a) Hàng hóa, dịch vụ mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp;

b) Uy tín, khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;

c) Nội dung, đặc điểm giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quấy rối người tiêu dùng thông qua tiếp thị hàng hóa, dịch vụ trái với ý muốn của người tiêu dùng từ 02 lần trở lên hoặc có hành vi khác gây cản trở, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt bình thường của người tiêu dùng.

3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ép buộc người tiêu dùng thông qua việc thực hiện một trong các hành vi sau đây:

a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các biện pháp khác gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của người tiêu dùng;

b) Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để ép buộc giao dịch.

4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, đề nghị giao dịch trực tiếp với đối tượng là người không có năng lực hành vi dân sự hoặc người mất năng lực hành vi dân sự.

5. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ yêu cầu người tiêu dùng thanh toán hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp mà không có thỏa thuận trước với người tiêu dùng.

6. Người tiêu dùng, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lợi dụng việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

7. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng.

8. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng.

Điều 11. Xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1. Cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

3. Cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

4. Chính phủ quy định chi tiết việc xử phạt vi phạm hành chính trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

CHƯƠNG II

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH

HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Điều 12. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng

1. Ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.

2. Niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm kinh doanh, văn phòng dịch vụ.

3. Cảnh báo khả năng hàng hóa, dịch vụ có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của người tiêu dùng và các biện pháp phòng ngừa.

4. Cung cấp thông tin về khả năng cung ứng linh kiện, phụ kiện thay thế của hàng hóa.

5. Cung cấp hướng dẫn sử dụng; điều kiện, thời hạn, địa điểm, thủ tục bảo hành trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ có bảo hành.

6. Thông báo chính xác, đầy đủ cho người tiêu dùng về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trước khi giao dịch.

Điều 13. Trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng

1. Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp thông tin cho người tiêu dùng thông qua bên thứ ba thì bên thứ ba có trách nhiệm:

a) Bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ được cung cấp;

b) Yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp chứng cứ chứng minh tính chính xác, đầy đủ của thông tin về hàng hóa, dịch vụ;

c) Chịu trách nhiệm liên đới về việc cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ, trừ trường hợp chứng minh đã thực hiện tất cả các biện pháp theo quy định của pháp luật để kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của thông tin về hàng hóa, dịch vụ;

d) Tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, pháp luật về quảng cáo.

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp thông tin cho người tiêu dùng thông qua phương tiện truyền thông thì chủ phương tiện truyền thông, nhà cung cấp dịch vụ truyền thông có trách nhiệm:

a) Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Xây dựng, phát triển giải pháp kỹ thuật ngăn chặn việc phương tiện, dịch vụ do mình quản lý bị sử dụng vào mục đích quấy rối người tiêu dùng;

c) Từ chối cho tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sử dụng phương tiện, dịch vụ do mình quản lý nếu việc sử dụng có khả năng dẫn đến quấy rối người tiêu dùng;

d) Ngừng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sử dụng phương tiện, dịch vụ do mình quản lý để thực hiện hành vi quấy rối người tiêu dùng theo yêu cầu của người tiêu dùng hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 14. Hợp đồng giao kết với người tiêu dùng

1. Hình thức hợp đồng giao kết với người tiêu dùng được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

2. Trường hợp giao kết hợp đồng với người tiêu dùng bằng văn bản thì ngôn ngữ của hợp đồng phải được thể hiện rõ ràng, dễ hiểu.

Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng giao kết với người tiêu dùng là tiếng Việt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

3. Trường hợp giao kết hợp đồng bằng phương tiện điện tử thì tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải tạo điều kiện để người tiêu dùng xem xét toàn bộ hợp đồng trước khi giao kết.

4. Chính phủ quy định chi tiết các hình thức giao kết hợp đồng khác với người tiêu dùng.

Điều 15. Giải thích hợp đồng giao kết với người tiêu dùng

Trong trường hợp hiểu khác nhau về nội dung hợp đồng thì tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giải thích theo hướng có lợi cho người tiêu dùng.

Điều 16. Điều khoản của hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung không có hiệu lực

1. Điều khoản của hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung không có hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

a) Loại trừ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng theo quy định của pháp luật;

b) Hạn chế, loại trừ quyền khiếu nại, khởi kiện của người tiêu dùng;

c) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đơn phương thay đổi điều kiện của hợp đồng đã thỏa thuận trước với người tiêu dùng hoặc quy tắc, quy định bán hàng, cung ứng dịch vụ áp dụng đối với người tiêu dùng khi mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ không được thể hiện cụ thể trong hợp đồng;

d) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đơn phương xác định người tiêu dùng không thực hiện một hoặc một số nghĩa vụ;

đ) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định hoặc thay đổi giá tại thời điểm giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

e) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ giải thích hợp đồng trong trường hợp điều khoản của hợp đồng được hiểu khác nhau;

g) Loại trừ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thông qua bên thứ ba;

h) Bắt buộc người tiêu dùng phải tuân thủ các nghĩa vụ ngay cả khi tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không hoàn thành nghĩa vụ của mình;

i) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chuyển giao quyền, nghĩa vụ cho bên thứ ba mà không được người tiêu dùng đồng ý.

2. Việc tuyên bố và xử lý điều khoản của hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung không có hiệu lực được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Điều 17. Thực hiện hợp đồng theo mẫu

1. Khi giao kết hợp đồng theo mẫu, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải dành thời gian hợp lý để người tiêu dùng nghiên cứu hợp đồng.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải lưu giữ hợp đồng theo mẫu đã giao kết cho đến khi hợp đồng hết hiệu lực. Trường hợp hợp đồng do người tiêu dùng giữ bí mật hoặc hư hỏng thì tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm cấp cho người tiêu dùng bản sao hợp đồng.

Điều 18. Thực hiện điều kiện giao dịch chung

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sử dụng điều kiện giao dịch chung có trách nhiệm thông báo công khai điều kiện giao dịch chung trước khi giao dịch với người tiêu dùng.

2. Điều kiện giao dịch chung phải xác định rõ thời điểm áp dụng và phải được niêm yết ở nơi thuận lợi tại địa điểm giao dịch để người tiêu dùng có thể nhìn thấy.

Điều 19. Kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do Thủ tướng Chính phủ ban hành phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tự mình hoặc theo đề nghị của người tiêu dùng, yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hủy bỏ hoặc sửa đổi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong trường hợp phát hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 20. Trách nhiệm cung cấp bằng chứng giao dịch

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm cung cấp cho người tiêu dùng hóa đơn hoặc chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của người tiêu dùng.

2. Trường hợp giao dịch bằng phương tiện điện tử thì tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm tạo điều kiện cho người tiêu dùng truy nhập, tải, lưu giữ và in hóa đơn, chứng từ, tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 21. Trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện

Hàng hóa, linh kiện, phụ kiện được bảo hành theo thỏa thuận của các bên hoặc bắt buộc bảo hành theo quy định của pháp luật. Trường hợp hàng hóa, linh kiện, phụ kiện được bảo hành, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có trách nhiệm:

1. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện do mình cung cấp;

2. Cung cấp cho người tiêu dùng giấy tiếp nhận bảo hành, trong đó ghi rõ thời gian thực hiện bảo hành. Thời gian thực hiện bảo hành không tính vào thời hạn bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện. Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa thay thế linh kiện, phụ kiện hoặc đổi hàng hóa mới thì thời hạn bảo hành linh kiện, phụ kiện hoặc hàng hóa đó được tính từ thời điểm thay thế linh kiện, phụ kiện hoặc đổi hàng hóa mới;

3. Cung cấp cho người tiêu dùng hàng hóa, linh kiện, phụ kiện tương tự để sử dụng tạm thời hoặc có hình thức giải quyết khác được người tiêu dùng chấp nhận trong thời gian thực hiện bảo hành;

4. Đổi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện mới tương tự hoặc thu hồi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện và trả lại tiền cho người tiêu dùng trong trường hợp hết thời gian thực hiện bảo hành mà không sửa chữa được hoặc không khắc phục được lỗi.

5. Đổi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện mới tương tự hoặc thu hồi hàng hóa và trả lại tiền cho người tiêu dùng trong trường hợp đã thực hiện bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện từ ba lần trở lên trong thời hạn bảo hành mà vẫn không khắc phục được lỗi;

6. Chịu chi phí sửa chữa, vận chuyển hàng hóa, linh kiện, phụ kiện đến nơi bảo hành và từ nơi bảo hành đến nơi cư trú của người tiêu dùng;

7. Chịu trách nhiệm về việc bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện cho người tiêu dùng cả trong trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc bảo hành.

Điều 22. Trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật

Khi phát hiện hàng hóa có khuyết tật, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa có trách nhiệm:

1. Kịp thời tiến hành mọi biện pháp cần thiết để ngừng việc cung cấp hàng hóa có khuyết tật trên thị trường;

2. Thông báo công khai về hàng hóa có khuyết tật và việc thu hồi hàng hóa đó ít nhất 05 số liên tiếp trên báo ngày hoặc 05 ngày liên tiếp trên đài phát thanh, truyền hình tại địa phương mà hàng hóa đó được lưu thông với các nội dung sau đây:

a) Mô tả hàng hóa phải thu hồi;

b) Lý do thu hồi hàng hóa và cảnh báo nguy cơ thiệt hại do khuyết tật của hàng hóa gây ra;

c) Thời gian, địa điểm, phương thức thu hồi hàng hóa;

d) Thời gian, phương thức khắc phục khuyết tật của hàng hóa;

đ)  Các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình thu hồi hàng hóa;

3. Thực hiện việc thu hồi hàng hóa có khuyết tật đúng nội dung đã thông báo công khai và chịu các chi phí phát sinh trong quá trình thu hồi;

4. Báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp tỉnh nơi thực hiện thu hồi hàng hóa có khuyết tật sau khi hoàn thành việc thu hồi; trường hợp việc thu hồi hàng hóa có khuyết tật được tiến hành trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên thì báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở trung ương.

Điều 23. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp hàng hóa có khuyết tật do mình cung cấp gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng, kể cả khi tổ chức, cá nhân đó không biết hoặc không có lỗi trong việc phát sinh khuyết tật, trừ trường hợp quy định tại Điều 24 của Luật này.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa;

b) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa;

c) Tổ chức, cá nhân gắn tên thương mại lên hàng hóa hoặc sử dụng nhãn hiệu, chỉ dẫn thương mại cho phép nhận biết đó là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa;

d) Tổ chức, cá nhân trực tiếp cung cấp hàng hóa có khuyết tật cho người tiêu dùng trong trường hợp không xác định được tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

3. Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Điều 24. Miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra

Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa quy định tại Điều 23 của Luật này được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi chứng minh được khuyết tật của hàng hóa không thể phát hiện được với trình độ khoa học, kỹ thuật tại thời điểm tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa cung cấp cho người tiêu dùng.

Điều 25. Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích của nhiều người tiêu dùng, lợi ích công cộng thì người tiêu dùng, tổ chức xã hội có quyền yêu cầu trực tiếp hoặc bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện nơi thực hiện giao dịch giải quyết.

2. Người tiêu dùng, tổ chức xã hội có nghĩa vụ cung cấp thông tin, bằng chứng có liên quan đến hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Điều 26. Giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1. Khi nhận được yêu cầu của người tiêu dùng, cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện có trách nhiệm yêu cầu các bên giải trình, cung cấp thông tin, bằng chứng hoặc tự mình xác minh, thu thập thông tin, bằng chứng để xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản việc giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trường hợp xác định tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng, văn bản trả lời phải có các nội dung sau đây:

a) Nội dung vi phạm;

b) Biện pháp khắc phục hậu quả;

c) Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả;

d) Biện pháp xử lý vi phạm hành chính, nếu có.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm b khoản 2 điều này bao gồm:

a) Buộc tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thu hồi, tiêu hủy hàng hóa hoặc ngừng cung cấp hàng hóa, dịch vụ;

b) Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân vi phạm;

c) Buộc tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ loại bỏ điều khoản vi phạm quyền lợi người tiêu dùng ra khỏi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

4. Ngoài các biện pháp quy định tại khoản 3 Điều này, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tái phạm còn bị đưa vào Danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.


Vào đây đọc đầy đủ, Nguồn: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=98755

21:42 10/T12/2020  
Đăng phản hồi Đã có 8 phản hồi
Cập nhật lúc 06:03 23/01/2021  ○○○
Lộc Nguyên (70)
Địa chỉ: Thị Nghè
Điện thoại: 09676 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
 
Đóng đinh loạn xạ. 
Mở tủ ra nhìn vào bên trong hết sức bức xúc vì cũ mềm so với bên ngoài hình ảnh đẹp có hồn
Kính thiếu, còn lại trầy nát hết còn tháo ra còn để làm kỷ niệm
 
Dàn cây gỗ tạp đệm cong vênh không thể lót kính, buộc thợ phải thay thế
 
Khóa hư phải thay khóa mới
 
Lỗ chuột cạp chui vào mang rác rến vào dơ hầy
 
Cây lót đệm vừa được thợ thay vào thì mới lót kính được
 
4 cây chỉ nẹp mất hết 2, buộc thợ phải cắt gỗ thay vào
 
Lỗ chuột đi từ dưới vào cắn phá
 
Thanh đệm cong vênh không thể lót kính
Tủ hư hỏng nặng, sơn phết không đúng cách, để lớp sơn cũ dơ bẩn sơn chồng sơn mới vào dính đầy bụi, thợ phải rất cực khổ chà cả tuần rồi sơn lại, đóng lại, thay kính vì thiếu kính, thay khóa vì khóa hư, còn đinh đóng tùm lum loạn xạ... tủ hư hỏng nhiều nhưng đăng bán không hề giới thiệu cụ thể, chính xác thực trạng hư hỏng nặng này
Cập nhật lúc 04:21 25/01/2021  ○○○
Lộc Nguyên (70)
Địa chỉ: Thị Nghè
Điện thoại: 09676 
Liên hệ: Gửi tin nhắn

Việc người mua tin tưởng người bán là bán hàng uy tín, chất lượng. Nhưng sau khi nhận chiếc tủ về thấy hư hỏng và kém chất lượng không thể sử dụng được. Do đó, người mua đã chủ động liên hệ thông tin khiếu nại với người bán với nội dung như trên, là việc làm chính đáng, cần thiết, cũng như là phù hợp với pháp luật hiện hành. Trong đó người mua đưa ra quan điểm, lý lẽ để chứng minh qua những lập luận phân tích về mức độ hư hỏng và chất lượng của món hàng đã mua cho phía người bán được hiểu rõ, điều này cũng phù hợp với luật và lẽ phải.

Vậy sao nói người mua là bắt bẻ? Tại sao người bán vì cho đó là chuyện không đáng mà không giải quyết chính đáng để cho khách hàng chờ gần 2 t? Vì sao chỉ có lợi ích của người bán là được bảo vệ và đề cao xuyên suốt đến hôm nay? Với sản phẩm hư hỏng, kém chất lượng, được khách hàng phản ảnh công khai là có cơ sở hợp lý hợp tình, vậy sao nhắn cho khách là reo nhân nào gặp quả nấy?

Đoạn này thể hiện hàm ý gì của người bán: “Tôi bán cho cả vài trăm khách hàng chưa có ai như a. Và tôi cũng nhẫn nhịn a nhiều . Tôi nói chuyện với a lần cuối nhé”? Trách nhiệm của người bán là như vậy? Phép cư xử của người bán thể hiện điều gì?

Cập nhật lúc 08:28 22/01/2021  ○○○
nguyen ngoc tuan (26)
Địa chỉ: Kp2, P.Tan Hoa, Tp.Bien Hoa
Điện thoại: 0917 15 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Đây là nguyên câu tôi đăng bán tủ :”Bán tủ bupphe xưa kiểu tây gỗ cẩm, ngang 1,6 m. Đã pu đẹp.” Tôi không sai 1 lời nào khi đăng như vậy. Thứ nhất: tủ xưa: thường qua 1 thế hệ sử dụng, 30-40 năm: đúng Thứ 2 gỗ Cẩm: đúng. Thứ 3: ngang 1,6 m: đúng. Thứ 4: đã pu: đúng. Thứ 5:  hình đúng như hình tôi đăng. Đính kèm hình ảnh cái tủ ( tủ này trước lúc bán tôi đang để phòng khách và con tôi đang để đồ học tập). Tôi xin hỏi mọi người có ai buôn bán đồ nội thất xưa lâu năm mà để cái tủ hư hỏng và dơ bẩn như khách hàng miêu tả trong phòng khách của gia đình và để cho chính con mình sử dụng không??? Trong khi tôi có nhiều tủ khác và 2 kho Nhỏ bên cạnh để để Chứa đồ. đây là chiếc tủ tôi khá ưng ý nên mang về nhà định để dùng mà không bán.                                                                   Rất tiếc vì bác đã mua hàng không được ưng ý. Nhưng bác nói vậy thật sự tôi cũng không hiểu Bác. Hàng đúng như hình, đúng chất liệu. Xưa cũ theo thời gian và đã được gia cố, Đinh keo và pu. Hàng cửa hàng bán ra có nhiều loại, với nhiều loại mẫu mã, giá thành và chất lượng khác nhau. Tất cả đều phải xử lý đinh, keo cứng cáp khi đến tay khách hàng. Hàng decor quán xá thường có giá rẻ hơn. Hàng sử dụng cho gia đình yêu cầu chất lượng cao hơn nên làm kỹ hơn và giá thành cao hơn. Tất cả  Đầu vào được chọn kỹ càng (tôi chưa bao giờ bán hàng bị mục, mối mọt cho khách. dù tôi thỉnh thoảng có 1 vài lần chọn lầm 1 vài cái khi về đến nhà thì phát hiện bị mối mọt. khi đó tôi đành phải bỏ, giã lấy ván và cây lành. Chấp nhận lỗ chứ không bán lại cho khách). Còn Các miếng Kiếng trong tủ, hoặc ổ khóa, chân đồng nếu không bể vỡ và hư hỏng thì cửa hàng vẫn để nguyên không thay trừ khi có yêu cầu của khách hàng.  Nếu ban đầu khách hàng này gọi điện hỏi kiếng cũ và ổ khoá mới hay cũ. tôi sẽ nói là cũ. nếu muốn thay lại 2 món đó thì cửa hàng có thể thay kiếng và khoá mới nhưng có thêm chi phí. nếu khách hàng đồng ý mới tiến hàng. Trong trường hợp trong bài phản hồi của khách hàng này mọi người cũng có thể thấy 1 điều như sau: hông, nóc và mặt tiền của tủ lành đẹp nên không có phản ánh. mà khách hàng chỉ chú tâm chụp vào phần bên trong tủ và phần dưới mặt kiếng. 2 phần này không cưả hàng nào sơn lại hoặc thay cây khi  không bị mối mọt vì nó nằm bên trong. Theo thời gian30-40 Năm bắt buộc phải cũ. thỉnh thoảng có cong vênh chút nó là phần nằm dưới miếng kiếng và nếu kiếng không vỡ phải thay thì Chẳng cửa hàng nào mở kiếng ra để xem.                                                                    Không phải các thượng đế (người mua hàng) lúc nào cũng phản ánh đúng sự thật. Một số rất ít người ăn không nói có, có 1 nói mười, muốn thổi bùng to tát không đúng sự thật nhằm hạ uy tín người khác (tôi cũng không thể biết tại sao họ làm như vậy) Thiết nghĩ cũng cần có biện pháp cho người phốt sai sự thật. Nay tình cờ xem trên mạng có trường hợp khá giống trường hợp của cửa hàng e nên copy lại tiêu đề và để các bác  có thể Search trên google tham khảo ạ: “vợ chồng tố quán cơm sài gòn dơ và đắt...” Và thực tế là hoàn toàn khác.                                                          Cửa hàng cũng có quay clip về chiếc tủ này trước khi giao hàng cho bác lộc nguyên nhưng hơi tiếc là phố không có chức năng đăng clip để các bác có thể xem ạ.                                                     Nếu hàng không đúng như thông tin đã đăng thì khách hàng có thể liên hệ cửa hàng để trả lại. cửa hàng Sẽ chịu chi phí vận chuyển và xin lỗi khách vì sơ sót. nhưng trong trường hợp này thì hoàn toàn khác. Khách hàng tự kêu xe đến lấy và chúng tôi đã làm chọn trách nhiệm giao đúng hàng như thông tin đã đăng. Có đóng hàng cẩn thận trước khi giao.                                      Thành thật xin lỗi ban quản trị và các bác vì đã làm phiền. xin mod đừng xoá bài phản hồi này vì để đảm bảo minh bạch và giải thích từ 2 phía. 
Cập nhật lúc 08:30 22/01/2021  ○○○
nguyen ngoc tuan (26)
Địa chỉ: Kp2, P.Tan Hoa, Tp.Bien Hoa
Điện thoại: 0917 15 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Đây là nguyên câu tôi đăng bán tủ :”Bán tủ bupphe xưa kiểu tây gỗ cẩm, ngang 1,6 m. Đã pu đẹp.” Tôi không sai 1 lời nào khi đăng như vậy. Thứ nhất: tủ xưa: thường qua 1 thế hệ sử dụng, 30-40 năm: đúng Thứ 2 gỗ Cẩm: đúng. Thứ 3: ngang 1,6 m: đúng. Thứ 4: đã pu: đúng. Thứ 5:  hình đúng như hình tôi đăng.                               Đính kèm hình ảnh cái tủ ( tủ này trước lúc bán tôi đang để phòng khách và con tôi đang để đồ học tập). Tôi xin hỏi mọi người có ai buôn bán đồ nội thất xưa lâu năm mà để cái tủ hư hỏng, dơ bẩn như khách hàng phản rồi trong phòng khách của gia đình và để cho chính con mình sử dụng không??? Trong khi tôi có nhiều tủ khác và 2 kho Nhỏ bên cạnh để để Chứa đồ. đây là chiếc tủ tôi khá ưng ý nên mang về nhà định để dùng mà không bán.                                         Rất tiếc vì bác đã mua hàng không được ưng ý. Nhưng bác nói vậy thật sự tôi cũng không hiểu Bác. Hàng đúng như hình, đúng chất liệu. Xưa cũ theo thời gian và đã được gia cố, Đinh keo và pu lại.                                                                    Hàng cửa hàng bán ra có nhiều loại, với nhiều loại mẫu mã, giá thành và chất lượng khác nhau. Tất cả đều phải xử lý đinh, keo cứng cáp khi đến tay khách hàng. Hàng decor quán xá thường có giá rẻ hơn. Hàng sử dụng cho gia đình yêu cầu chất lượng cao hơn nên làm kỹ hơn và giá thành cao hơn. Tất cả Đầu vào được chọn kỹ càng (tôi chưa bao giờ bán hàng bị mục, mối mọt cho khách. dù tôi thỉnh thoảng có 1 vài lần chọn lầm 1 vài cái khi về đến nhà phát hiện bị mối mọt. khi đó tôi đành phải bỏ, giã lấy ván và cây lành. Chấp nhận lỗ chứ không bán lại cho khách). Còn Các miếng Kiếng trong tủ, hoặc ổ khóa, chân đồng nếu không bể vỡ và hư hỏng thì cửa hàng vẫn để nguyên không thay trừ khi có yêu cầu của khách hàng.  Trong trường hợp này, Nếu ban đầu khách hàng này gọi điện hỏi kiếng cũ và ổ khoá mới hay cũ. tôi sẽ nói là cũ. nếu muốn thay lại 2 món đó thì cửa hàng có thể thay kiếng và khoá mới nhưng có thêm chi phí. nếu khách hàng đồng ý mới tiến hàng.  Nếu hàng không đúng như thông tin đã đăng thì khách hàng có thể liên hệ cửa hàng để trả lại.                           Không phải các thượng đế (người mua hàng) lúc nào cũng phản ánh đúng sự thật. Một số người ăn không nói có, có 1 nói mười, muốn thổi bùng to tát không đúng sự thật nhằm hạ uy tín người khác. Thiết nghĩ cũng cần có biện pháp cho người phốt sai sự thật. Nay tình cờ xem trên mạng có trường hợp khá giống trường hợp của cửa hàng e nên copy lại tiêu đề và để các bác  có thể Search trên google tham khảo ạ: “vợ chồng tố quán cơm sài gòn dơ và đắt...” Và thực tế là hoàn toàn khác.                                                          Cửa hàng cũng có quay clip về chiếc tủ này trước khi giao hàng cho bác lộc nguyên nhưng hơi tiếc là phố không có chức năng đăng clip để các bác có thể xem ạ.                                                                           Thành thật xin lỗi ban quản trị và các bác vì đã làm phiền. xin mod đừng xoá bài phản hồi này vì để đảm bảo minh bạch và giải thích từ 2 phía.  (đính kèm hình ảnh tủ đã bán) 
Cập nhật lúc 18:20 15/01/2021  ○○○
Thanh Sang (214)
Quản trị web
Địa chỉ: Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 093338 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
BQT Phố đề nghị bác Tuấn giải quyết khiếu nại của người mua. Nếu do lỗi bên bán mô tả không đầy đủ chất lượng hàng hoá hoặc mô tả không chính xác khiến người mua lầm tưởng chất lượng không giống thực tế thì người bán phải thoả thuận cách giải quyết với bên mua để 2 bên chấp nhận được.
Cập nhật lúc 15:15 15/01/2021  ○○○
Lộc Nguyên (70)
Địa chỉ: Thị Nghè
Điện thoại: 09676 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến chất lượng sản phẩm, trách nhiệm, thái độ cư xử, văn hóa... của người bán đang cần Bác phản hồi trả lời công khai?
Cập nhật lúc 14:54 29/12/2020  ○○○
nguyen ngoc tuan (26)
Địa chỉ: Kp2, P.Tan Hoa, Tp.Bien Hoa
Điện thoại: 0917 15 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Cập nhật lúc 08:31 22/01/2021  ○○○
nguyen ngoc tuan (26)
Địa chỉ: Kp2, P.Tan Hoa, Tp.Bien Hoa
Điện thoại: 0917 15 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Chuyện không đáng nhưng bác lộc nguyên đã đăng thì e xin phản hồi như sau. E bán cho bác lộc nguyên 1 cái tủ bupphe đăng trên phố. Bác có gọi điện Hỏi mua. Và do nhà bác ở xa nên e nói chỉ bán tại nhà vì chi phí vận chuyện cao. Còn không thì bác thuê xe lên xem được thì lấy. “Rất tiếc vì bác đã mua hàng không được ưng ý. Nhưng bác nói vậy thật sự tôi cũng không hiểu Bác. Hàng đúng như hình, đúng chất liệu. Xưa cũ theo thời gian và đã được gia cố, Đinh keo và pu lại. Bác nói như vậy e cũng không hiểu. Còn chuyện người thích người không thích đồ xưa là chuyện bình thường. Đúng ra bác nên đưa bố mẹ xem hình trước khi mua. Đối với tôi, ai cho tôi tủ mới sản xuất tôi cực kì không thích và ngược lại có người chỉ thích đồ mới và không thích đồ xưa.                      4/ Tủ đã Đinh keo và pu . Đang để phòng khách nhà tôi và 2 đứa con tôi đang để sách vở, đồ chơi trong đó mà như hỏng gì. Tôi xin hỏi các bác có ai buôn bán đồ xưa nhiều năm mà để cái tủ hư hỏng và dơ bẩn ở phòng khách nhà mình và để cho chính các con của mình để đồ không???? Trong khi tôi còn nhiều tủ khác và có 2 kho nhỏ để đồ bên cạnh. Đây là chiếc tủ tôi khá ưng ý Nên định giữ lại dùng mà không bán nên mới đưa về phòng khách. 5/ Tôi bán cho cả vài trăm khách hàng chưa có ai như a. Đây là nguyên câu tôi đăng bán tủ :”Bán tủ bupphe xưa kiểu tây gỗ cẩm, ngang 1,6 m. Đã pu đẹp.” Tôi không sai 1 lời nào khi đăng như vậy. Thứ nhất: tủ xưa: thường qua 1 thế hệ sử dụng, 30-40 năm: đúng Thứ 2 gỗ Cẩm: đúng. Thứ 3: ngang 1,6 m: đúng. Thứ 4: đã pu: đúng. Thứ 5:  hình đúng như hình tôi đăng.                                                           Hàng cửa hàng bán ra có nhiều loại, với nhiều loại mẫu mã, giá thành và chất lượng khác nhau. Tất cả đều phải xử lý đinh, keo cứng cáp khi đến tay khách hàng. Hàng decor quán xá thường có giá rẻ hơn. Hàng sử dụng cho gia đình yêu cầu chất lượng cao hơn nên làm kỹ hơn và giá thành cao hơn. Đầu vào được chọn kỹ càng (tôi chưa bao giờ bán hàng bị mục, mối mọt cho khách. dù tôi thỉnh thoảng có 1 vài lần chọn lầm 1 vài cái khi về đến nhà thì phát hiện bị mối mọt. khi đó tôi đành phải bỏ, giã lấy ván và cây lành. Chấp nhận lỗ chứ không bán lại cho khách). Còn Các miếng Kiếng trong tủ, hoặc ổ khóa, chân đồng nếu không bể vỡ và hư hỏng thì cửa hàng vẫn để nguyên không thay trừ khi có yêu cầu của khách hàng.  Trong trường hợp này Nếu ban đầu khách hàng này gọi điện hỏi kiếng cũ và ổ khoá mới hay cũ. tôi sẽ nói là cũ. nếu muốn thay lại 2 món đó thì cửa hàng có thể thay kiếng và khoá mới nhưng có thêm chi phí. nếu khách hàng đồng ý mới tiến hành.                  Không phải các thượng đế (người mua hàng) lúc nào cũng phản ánh đúng sự thật. Một số rất ít người ăn không nói có, có 1 nói mười, muốn thổi bùng to tát không đúng sự thật nhằm hạ uy tín người khác (tôi cũng không thể biết tại sao họ làm như vậy) Thiết nghĩ cũng cần có biện pháp cho người phốt sai sự thật. Nay tình cờ xem trên mạng có trường hợp khá giống trường hợp của cửa hàng e nên copy lại tiêu đề và để các bác  có thể Search trên google tham khảo ạ: “vợ chồng tố quán cơm sài gòn dơ và đắt...” Và thực tế là hoàn toàn khác.                                                          Cửa hàng cũng có quay clip về chiếc tủ này trước khi giao hàng cho bác lộc nguyên nhưng hơi tiếc là phố không có chức năng đăng clip để các bác có thể xem ạ.                                                              Thành thật xin lỗi ban quản trị và các bác vì đã làm phiền. xin mod đừng xoá bài phản hồi này vì để đảm bảo minh bạch và giải thích từ 2 phía. 
Bí quyết để giao dịch an toàn
 • Tuân thủ chính sách phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng
 • Không nên chuyển tiền trước khi nhận hàng
 • Không nên đặt cọc nếu chưa biết rõ người bán
 • Đi đến địa chỉ người bán cùng với 1 người có kinh nghiệm để thẩm định sản phẩm
 • Chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng
 • Về Phố Mua Bán
  Trang web Phố Mua Bán cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin mua bán rao vặt đồ sưu tập. Người đăng bản tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng và giao dịch mua bán
  Để liên lạc với người bán, Quý khách vui lòng xem thông tin liên lạc của người bán trong nội dung bản tin. Thông tin liên lạc ở trong mục dưới đây là của Ban quản lý trang web và không dùng cho mục đích mua bán.
  Quản lý trang web: HKD Cổng Phố (chỉ quản lý website, không bán hàng) - ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017 - Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ hỗ trợ, quảng cáo: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu    Hướng dẫn    Bảng giá    Thành viên    Đăng ký    Liên hệ
  Trang web hoạt động tốt nhất với trình duyệt Google Chrome, Mircrosoft Edge và Safari
  Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện cũ