☘️☘️Giao lưu đĩa khảm ốc xà cừ đẹp, ốc đỏ lửa vàng chanh xanh lý đẹp rực rỡ. tích" Quan Công phò nhị tẩu".
Đường kính 40cm, gỗ gụ ta. Các chi tiết khảm ốc rất nhuyễn, mượt mà..