Thích ○○○ 

ấm tầu

Đăng lúc 08:37 13/08/2018 ○ Cập nhật lúc 06:47 19/04/2019 ○ Đăng tại Bắc Giang
Tân thị hiền 16
Địa chỉ: bg - Bắc Giang
Điện thoại: 09161 
Ấm tàu chữ thọ.ấm cao 11cm ngang cả vòi 15cm lành.Giá..
.
Ghi chú
Tk của em là
.Nguyễn văn Kiệm.stk 0731000862529.Vietcombank.
chi nhánh Bắc Giang

Nguyễn văn Kiệm.Tk2510205652252. Ngân hàng nông nghiệp và ptnt chi nhánh lục nam bắc giang

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo