THANHLY/ Thanh lý các bình bông (Phần 1)

1.200.000 ₫
Thông tin mô tả

THANH LÝ CÁC BÌNH BÔNG THEO CÁC MÃ SỐ SAU Ạ

THANHLY1/ 4 BÌNH BÔNG CÁ HÓA LONG. CÓ BÌNH CÓ LẰN NHẸ MIỆNG, KHỜN MIỆNG NHƯ HÌNH. GIÁ 9.300.000

gal_174045_64e8b3097f617.jpg

gal_174045_64e8b32aeb79d.jpggal_174045_64e8b32bcb70f.jpg

-BÌNH 1

gal_174045_64e8b2cdcd5cb.jpggal_174045_64e8b2cebecb4.jpggal_174045_64e8b2cf971ac.jpggal_174045_64e8b2d07855d.jpggal_174045_64e8b2d21f40f.jpggal_174045_64e8b2d33f665.jpggal_174045_64e8b2d48624c.jpggal_174045_64e8b2d59a696.jpggal_174045_64e8b2d66cdd2.jpggal_174045_64e8b2d762b9a.jpg

BÌNH 2

gal_174045_64e8b36bd4aa7.jpggal_174045_64e8b36cb5e55.jpggal_174045_64e8b36d85596.jpggal_174045_64e8b36e6f140.jpggal_174045_64e8b36f8470b.jpggal_174045_64e8b370ab4e7.jpggal_174045_64e8b371c8ca3.jpggal_174045_64e8b372e52f6.jpggal_174045_64e8b373e8f00.jpggal_174045_64e8b374d736c.jpggal_174045_64e8b375c1b61.jpg

BÌNH 3

gal_174045_64e8b39b8384d.jpggal_174045_64e8b39c91092.jpggal_174045_64e8b39d9f750.jpggal_174045_64e8b39ebc7b5.jpggal_174045_64e8b39fc3f87.jpggal_174045_64e8b3a10a9df.jpggal_174045_64e8b3a1ee33e.jpggal_174045_64e8b3a2d2311.jpggal_174045_64e8b3a3c31c6.jpg

BÌNH 4

gal_174045_64e8b3e2419a2.jpggal_174045_64e8b3e33cbf5.jpggal_174045_64e8b3e42d5dc.jpggal_174045_64e8b3e507680.jpggal_174045_64e8b3e63e4a1.jpggal_174045_64e8b3e735f9c.jpggal_174045_64e8b3e815435.jpggal_174045_64e8b3e8e1397.jpg

THANHLY2/  3 BÌNH BÔNG (SƠN THỦY, BA HẠC, MẪU ĐƠN TRĨ) BÌNH MẪU ĐƠN TRĨ MẺ MIỆNG NHƯ HÌNH Ạ. 7.000.000

gal_174045_64e8b46a0db47.jpg

BÌNH 1

gal_174045_64e8b48a7ddf0.jpggal_174045_64e8b48b5bf15.jpggal_174045_64e8b48c1a2e0.jpggal_174045_64e8b48cccc46.jpggal_174045_64e8b48ddfa2f.jpggal_174045_64e8b48f1dd38.jpggal_174045_64e8b4900a406.jpggal_174045_64e8b49150d80.jpggal_174045_64e8b4923dcef.jpggal_174045_64e8b493127a6.jpggal_174045_64e8b49406477.jpggal_174045_64e8b4950d3c6.jpg

BÌNH 2

gal_174045_64e8b4bd403f7.jpggal_174045_64e8b4be0ce68.jpggal_174045_64e8b4becda5e.jpggal_174045_64e8b4bfaaa2c.jpggal_174045_64e8b4c095bf1.jpggal_174045_64e8b4c1a8ba8.jpggal_174045_64e8b4c2ab79c.jpggal_174045_64e8b4c3c8d0a.jpggal_174045_64e8b4c4b754b.jpggal_174045_64e8b4c58b8d9.jpggal_174045_64e8b4c6ae86d.jpggal_174045_64e8b4c7945d0.jpg

BÌNH 3

gal_174045_64e8b4ee74de5.jpggal_174045_64e8b4ef8ed21.jpggal_174045_64e8b4f095e01.jpggal_174045_64e8b4f182229.jpggal_174045_64e8b4f250250.jpggal_174045_64e8b4f386bed.jpggal_174045_64e8b4f4c2f5a.jpggal_174045_64e8b4f603f76.jpggal_174045_64e8b4f729cf0.jpggal_174045_64e8b4f88086c.jpggal_174045_64e8b4f9a5c5c.jpggal_174045_64e8b4faa1ce5.jpggal_174045_64e8b4fbac871.jpggal_174045_64e8b4fcc7f80.jpggal_174045_64e8b4fe258f9.jpg

THANHLY3/  2 BÌNH BÔNG TÍCH NGƯỜI. GIÁ 2.500.000

gal_174045_64e8b51e7fa1e.jpg

BÌNH 1

gal_174045_64e8b5519259a.jpggal_174045_64e8b552a49d2.jpggal_174045_64e8b553c9eb4.jpggal_174045_64e8b5553f24e.jpggal_174045_64e8b5564f2b4.jpggal_174045_64e8b5579d47a.jpggal_174045_64e8b5589b2ec.jpggal_174045_64e8b559bd724.jpggal_174045_64e8b55abcd2a.jpggal_174045_64e8b55b8fa9b.jpggal_174045_64e8b55c97f82.jpggal_174045_64e8b55d9867d.jpggal_174045_64e8b55e89c3f.jpggal_174045_64e8b55f6b93a.jpg

BÌNH 2

gal_174045_64e8b57a18ea5.jpggal_174045_64e8b57b230f7.jpggal_174045_64e8b57c30d75.jpggal_174045_64e8b57d36430.jpggal_174045_64e8b57e456eb.jpggal_174045_64e8b57f55a8a.jpggal_174045_64e8b58044f2f.jpggal_174045_64e8b5813dfac.jpggal_174045_64e8b58243810.jpggal_174045_64e8b5833ae80.jpggal_174045_64e8b58440385.jpg

THANHLY4/   4 BÌNH BÔNG LỤC GIÁC. BÌNH CHIM HOA NHỎ NHẤT CÓ CÁC LẰN NHƯ HÌNH. GIÁ 1.100.000

gal_174045_64e8b5f361400.jpg

BÌNH 1

gal_174045_64e8b61126496.jpggal_174045_64e8b6120a645.jpggal_174045_64e8b6130cacc.jpggal_174045_64e8b61430837.jpggal_174045_64e8b61572bad.jpggal_174045_64e8b616aa40a.jpggal_174045_64e8b617c4071.jpggal_174045_64e8b618edef3.jpggal_174045_64e8b619c26d3.jpggal_174045_64e8b61a9dc7a.jpggal_174045_64e8b61bc3b3f.jpggal_174045_64e8b61c9d265.jpg

BÌNH 2

gal_174045_64e8b64218291.jpggal_174045_64e8b642f2c51.jpggal_174045_64e8b643d2d7d.jpggal_174045_64e8b644e0c50.jpggal_174045_64e8b645ed19f.jpggal_174045_64e8b646f273b.jpggal_174045_64e8b64866ae5.jpggal_174045_64e8b649481f9.jpggal_174045_64e8b64a35d3f.jpg

BÌNH 3,4

gal_174045_64e8b66bd0d4d.jpggal_174045_64e8b66cbdd54.jpggal_174045_64e8b66db7a82.jpggal_174045_64e8b66eafb11.jpggal_174045_64e8b66fa9a72.jpggal_174045_64e8b670b8f08.jpggal_174045_64e8b671d9d61.jpggal_174045_64e8b672b5bc2.jpggal_174045_64e8b673647c0.jpggal_174045_64e8b6744017b.jpggal_174045_64e8b6753231f.jpggal_174045_64e8b67618638.jpggal_174045_64e8b676cb4fc.jpg

THANHLY5/ 2 BÌNH BÔNG (TỨ LÂN, SONG LONG TRANH CHÂU). BÌNH SONG LONG MẺ MIỆNG, BÌNH TỨ LÂN CÓ XI MĂNG TRONG BỤNG CAO TẦM 1/4 BÌNH. GIÁ 1.800.000

gal_174045_64e8b692544ce.jpg

BÌNH 1

gal_174045_64e8b6d3b5d15.jpggal_174045_64e8b6d4cd7ce.jpggal_174045_64e8b6d5d2c5b.jpggal_174045_64e8b6d6c98fc.jpggal_174045_64e8b6d7dc403.jpggal_174045_64e8b6d932e61.jpggal_174045_64e8b6da6aa3b.jpggal_174045_64e8b6db70750.jpggal_174045_64e8b6dc94201.jpggal_174045_64e8b6dd8f120.jpggal_174045_64e8b6deb5744.jpggal_174045_64e8b6df7fe1c.jpggal_174045_64e8b6e0b0310.jpg

BÌNH 2

gal_174045_64e8b6fe94f40.jpggal_174045_64e8b6ff98929.jpggal_174045_64e8b700a5340.jpggal_174045_64e8b701e87e0.jpggal_174045_64e8b70324a63.jpggal_174045_64e8b70489e5b.jpggal_174045_64e8b705e00a4.jpggal_174045_64e8b70726ed5.jpggal_174045_64e8b70861370.jpg

gal_174045_64e8b756d3e42.jpg

THANHLY6/ 2 BÌNH BÔNG HOA CỰC ĐẸP. BÌNH MEN TRẮNG MIỆNG NHƯ HÌNH. MEN RẤT ĐẸP. GIÁ 1.200.000

gal_174045_64e8b7b6ca95b.jpg

BÌNH 1

gal_174045_64e8b7d2d7c65.jpggal_174045_64e8b7d3b5475.jpggal_174045_64e8b7d498dfc.jpggal_174045_64e8b7d5636de.jpggal_174045_64e8b7d66a900.jpggal_174045_64e8b7d774881.jpggal_174045_64e8b7d8565d8.jpggal_174045_64e8b7d95b5e6.jpggal_174045_64e8b7da44019.jpggal_174045_64e8b7db1ec9a.jpggal_174045_64e8b7dc1d554.jpggal_174045_64e8b7dd1272c.jpg

BÌNH 2

gal_174045_64e8b7f8e63df.jpggal_174045_64e8b7f9bea01.jpggal_174045_64e8b7fa7b66d.jpggal_174045_64e8b7fb24a96.jpggal_174045_64e8b7fbf1660.jpggal_174045_64e8b7fcc36d3.jpggal_174045_64e8b7fd94133.jpggal_174045_64e8b7fe67cd1.jpggal_174045_64e8b7ff1e680.jpggal_174045_64e8b7ffe5ba6.jpggal_174045_64e8b8009f5f6.jpggal_174045_64e8b80178a77.jpggal_174045_64e8b8024ae62.jpggal_174045_64e8b803223e1.jpg

Tài khoản ngân hàng: Hồ Đắc Thị Quỳnh Chi
+ Số tài khoản: 6170 205 1234 25, ngân hàng NN&PTNT (Agribank) - Chi nhánh 7, HCM
+Số tài khoản: 0181 003 4961 05, ngân hàng Ngoại Thương (Vietcombank) - Chi nhánh Nam Sài Gòn
+Số tài khoản: 3101 0000 853 656, ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển (BIDV) - Chi nhánh HCM
+Số tài khoản: 0103 606 200, ngân hàng Đông Á - Chi nhánh HCM
Góp ý
Đăng bởi: Ho Chi
Địa chỉ: Thủ Đức (Địa chỉ cũ Q7), HCM
Ngày đăng tin: 21:27 25/08/2023
Ngày cập nhật: 23:16 21/09/2023
Báo cáo