THANHLY/ Thanh lý các bình bông (PHẦN 3)

500.000 ₫
Thông tin mô tả

XIN THANH LÝ CÁC MÃ SỐ SAU Ạ

THANHLY17/ BÌNH SONG LONG TRANH CHÂU RẤT TO VÀ CỰC ĐẸP (TIẾC MẺ MIỆNG). GIÁ 2.200.000

gal_174045_64ee1aa318dc8.jpggal_174045_64ee1aa3ea3e8.jpggal_174045_64ee1aa4b0e8c.jpggal_174045_64ee1aa583c8f.jpggal_174045_64ee1aa6d505f.jpggal_174045_64ee1aa872f4c.jpggal_174045_64ee1aa93b765.jpggal_174045_64ee1aaa52c97.jpggal_174045_64ee1aab71294.jpggal_174045_64ee1aac3b4a0.jpggal_174045_64ee1aad56e90.jpggal_174045_64ee1aae709ff.jpggal_174045_64ee1aaf54abf.jpggal_174045_64ee1ab009515.jpggal_174045_64ee1ab0aca48.jpg

THANHLY18/ 3 BÌNH CẮT MIỆNG NHƯ HÌNH. GIÁ 550.000

gal_174045_64ee1ae68287c.jpggal_174045_64ee1ae786656.jpggal_174045_64ee1ae84923d.jpggal_174045_64ee1ae901a1f.jpggal_174045_64ee1ae9ab8a0.jpggal_174045_64ee1aea82634.jpggal_174045_64ee1aebb35ce.jpggal_174045_64ee1aec9df0e.jpggal_174045_64ee1aed9ec0a.jpggal_174045_64ee1aee8cd8f.jpggal_174045_64ee1aef643e9.jpggal_174045_64ee1af02a1c7.jpggal_174045_64ee1af102b03.jpggal_174045_64ee1af1b9dc9.jpggal_174045_64ee1af2b1c2e.jpggal_174045_64ee1af3e6b8d.jpggal_174045_64ee1af517c51.jpggal_174045_64ee1af5decf8.jpggal_174045_64ee1af6933e8.jpggal_174045_64ee1af73fb35.jpggal_174045_64ee1af7eb851.jpggal_174045_64ee1af89ea7d.jpggal_174045_64ee1af955cfb.jpggal_174045_64ee1afa282dc.jpggal_174045_64ee1afaf2030.jpggal_174045_64ee1afc5a5b0.jpggal_174045_64ee1afd60e2f.jpggal_174045_64ee1afe2cd63.jpg

THANHLY19/ 3 BÌNH CẮT MIỆNG NHƯ HÌNH. 500.000

gal_174045_64ee1b409f2a8.jpggal_174045_64ee1b4206ea9.jpggal_174045_64ee1b433f59a.jpggal_174045_64ee1b443669e.jpggal_174045_64ee1b45219cd.jpggal_174045_64ee1b4600e53.jpggal_174045_64ee1b46edea1.jpggal_174045_64ee1b47c2757.jpggal_174045_64ee1b49011f3.jpggal_174045_64ee1b499a82d.jpggal_174045_64ee1b4a5247b.jpggal_174045_64ee1b4b44282.jpggal_174045_64ee1b4bf2c75.jpggal_174045_64ee1b4d23370.jpggal_174045_64ee1b4e15748.jpggal_174045_64ee1b4ee56df.jpggal_174045_64ee1b5041f6c.jpggal_174045_64ee1b510bb95.jpggal_174045_64ee1b51b3443.jpggal_174045_64ee1b5284a8e.jpggal_174045_64ee1b535a47b.jpggal_174045_64ee1b5429cde.jpggal_174045_64ee1b54c9221.jpg

THANHLY20/ 2 BÌNH BỤNG TO BỰ. GIÁ 550.000 CHƯA TÍNH SHIP

gal_174045_64ee1b8c867f1.jpggal_174045_64ee1b9218b1a.jpggal_174045_64ee1b95da528.jpggal_174045_64ee1b97ea67a.jpggal_174045_64ee1b9a117dc.jpggal_174045_64ee1ba0b4e1c.jpggal_174045_64ee1ba6b4bc1.jpggal_174045_64ee1bb065e3a.jpggal_174045_64ee1bb270c42.jpggal_174045_64ee1bb3e82c8.jpggal_174045_64ee1bb590482.jpggal_174045_64ee1bb73eaa1.jpggal_174045_64ee1bb8b75ec.jpggal_174045_64ee1bbb6f3b2.jpggal_174045_64ee1bbe9ccba.jpggal_174045_64ee1bc052bd7.jpggal_174045_64ee1bc17111b.jpg

THANHLY21/ CẶP CHÓE  TO BỰ (GÃY QUAI, PHÍA TRONG BỤNG CHỖ 2 QUAI CÓ TRÉT XI MĂNG). GIÁ 900.000 CHƯA SHIP

gal_174045_64ee1c2d6c6de.jpggal_174045_64ee1c2e65e15.jpggal_174045_64ee1c2f4a667.jpggal_174045_64ee1c2ff1bfc.jpggal_174045_64ee1c30c1d73.jpggal_174045_64ee1c3195fb0.jpggal_174045_64ee1c328d564.jpggal_174045_64ee1c33d6d4c.jpggal_174045_64ee1c352be46.jpggal_174045_64ee1c3605f5f.jpggal_174045_64ee1c373c8ae.jpggal_174045_64ee1c37f05b2.jpggal_174045_64ee1c38c47c3.jpggal_174045_64ee1c39aa57f.jpggal_174045_64ee1c3aa7b36.jpggal_174045_64ee1c3b76fb8.jpggal_174045_64ee1c3c52c36.jpggal_174045_64ee1c3d1d369.jpggal_174045_64ee1c3e5fdea.jpggal_174045_64ee1c3f1ee30.jpg

THANHLY22/ CHÓE NHƯ HÌNH, TO BỰ. GIÁ 400.000 CHƯA SHIP

gal_174045_64ee1c7f602aa.jpggal_174045_64ee1c805362e.jpggal_174045_64ee1c81c4f01.jpggal_174045_64ee1c82f3c9f.jpggal_174045_64ee1c83e6826.jpggal_174045_64ee1c84e4417.jpggal_174045_64ee1c85c1cc1.jpggal_174045_64ee1c86bbce8.jpggal_174045_64ee1c87a92ed.jpggal_174045_64ee1c8923435.jpggal_174045_64ee1c8a99689.jpggal_174045_64ee1c8bdae6e.jpggal_174045_64ee1c8cca7f0.jpggal_174045_64ee1c8db34f6.jpg

THANHLY23/ 2 BÌNH RẤT ĐẸP, CÓ VÀI VẾT NHƯ HÌNH. BÌNH RỒNG LÒNG TRONG CÓ 1 LỚP GÌ ĐÓ RẤT CỨNG. GIÁ 950.000 CHƯA SHIP

gal_174045_64ee1cee6065d.jpggal_174045_64ee1cf0dd121.jpggal_174045_64ee1cf1cd17a.jpggal_174045_64ee1cf2af717.jpggal_174045_64ee1cf3a23ce.jpggal_174045_64ee1cf48158d.jpggal_174045_64ee1cf5301bd.jpggal_174045_64ee1cf5e5888.jpggal_174045_64ee1cf6d40ac.jpggal_174045_64ee1cf86cec7.jpggal_174045_64ee1cfa10d32.jpggal_174045_64ee1cfad7982.jpggal_174045_64ee1cfbeff4d.jpggal_174045_64ee1cfcbffdc.jpggal_174045_64ee1cfd763d7.jpggal_174045_64ee1cfe3862a.jpggal_174045_64ee1cfee9030.jpggal_174045_64ee1d003b6d3.jpggal_174045_64ee1d01c8c02.jpggal_174045_64ee1d02abf7b.jpggal_174045_64ee1d03b3844.jpggal_174045_64ee1d048db9e.jpg

THANHLY24/ 3 BÌNH NHƯ HÌNH. GIÁ 1.100.000

gal_174045_64ee1d3a6afc3.jpggal_174045_64ee1d3b492f5.jpggal_174045_64ee1d3c4b5e4.jpggal_174045_64ee1d3d2adfb.jpggal_174045_64ee1d3e2c25e.jpggal_174045_64ee1d3f24e55.jpggal_174045_64ee1d406a867.jpggal_174045_64ee1d41bcb37.jpggal_174045_64ee1d430fa6f.jpggal_174045_64ee1d43dc85b.jpggal_174045_64ee1d448e09d.jpggal_174045_64ee1d4559fe0.jpggal_174045_64ee1d4604f65.jpggal_174045_64ee1d4740333.jpggal_174045_64ee1d48072ce.jpggal_174045_64ee1d4931443.jpggal_174045_64ee1d49da6ae.jpggal_174045_64ee1d4a78333.jpggal_174045_64ee1d4b35016.jpggal_174045_64ee1d4be45b0.jpggal_174045_64ee1d4d0ee98.jpggal_174045_64ee1d4dd78ac.jpggal_174045_64ee1d4ed7191.jpggal_174045_64ee1d4fa0929.jpggal_174045_64ee1d50ce1c8.jpggal_174045_64ee1d5203482.jpggal_174045_64ee1d532483d.jpggal_174045_64ee1d543c758.jpg

THANHLY25/  6 MÓN NHƯ HÌNH. 750.000

gal_174045_64ee1dde99e85.jpg

gal_174045_64ee1d8bc9a1d.jpggal_174045_64ee1d8cbf3ef.jpggal_174045_64ee1d8e4395a.jpggal_174045_64ee1d8f86044.jpggal_174045_64ee1d906edfc.jpggal_174045_64ee1d9207b4e.jpggal_174045_64ee1d9335e73.jpggal_174045_64ee1d94186c9.jpggal_174045_64ee1d9510336.jpggal_174045_64ee1d96123a1.jpggal_174045_64ee1d9760b13.jpggal_174045_64ee1d9876455.jpggal_174045_64ee1d99b507f.jpggal_174045_64ee1d9b29d68.jpggal_174045_64ee1d9c1f009.jpggal_174045_64ee1d9ce0590.jpggal_174045_64ee1d9da6378.jpggal_174045_64ee1d9e8726b.jpg

THANHLY26/ BÌNH BÔNG RẤT TO VÀ ĐẸP (VÀNH DÁN KEO KHÓ THẤY). GIÁ 550.000 CHƯA SHIP

gal_174045_64ee1e2c5164c.jpggal_174045_64ee1e2d27ded.jpggal_174045_64ee1e2e3ef40.jpggal_174045_64ee1e2f916b4.jpggal_174045_64ee1e30ae45e.jpggal_174045_64ee1e3196d7b.jpggal_174045_64ee1e3377898.jpggal_174045_64ee1e3461bba.jpggal_174045_64ee1e355854e.jpggal_174045_64ee1e36d91dd.jpggal_174045_64ee1e3808d7a.jpggal_174045_64ee1e390316f.jpggal_174045_64ee1e39ce20f.jpggal_174045_64ee1e3b2a9a9.jpggal_174045_64ee1e3cce514.jpg

Tài khoản ngân hàng: Hồ Đắc Thị Quỳnh Chi
+ Số tài khoản: 6170 205 1234 25, ngân hàng NN&PTNT (Agribank) - Chi nhánh 7, HCM
+Số tài khoản: 0181 003 4961 05, ngân hàng Ngoại Thương (Vietcombank) - Chi nhánh Nam Sài Gòn
+Số tài khoản: 3101 0000 853 656, ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển (BIDV) - Chi nhánh HCM
+Số tài khoản: 0103 606 200, ngân hàng Đông Á - Chi nhánh HCM
Góp ý
Đăng bởi: Ho Chi
Địa chỉ: Thủ Đức (Địa chỉ cũ Q7), HCM
Ngày đăng tin: 23:35 29/08/2023
Ngày cập nhật: 22:05 24/09/2023
Báo cáo