Giao lưu Đôi Choé Gốm Biên Hoà.
- Tích: Sen Vịt ( Bảo Áp Xuyên Liên)
- Tích: Tùng Hạc ( Tùng Hạc Diên Niên)
Kích thước: cao 92cm, vòng bụng 180cm.
Tình trạng lành nguyên, thập niên sau năm 1975.
Ai quan tâm liên hệ zalo: 0776218163 Tiệm Hoàng Thiên.
Hot line: 0905867943.