LỌ SÀNH THỜI KỲ NHÀ LÊ
(Mời các bác giao lưu ủng hộ)
- Kích thước: Cao 13.5cm, vòng bụng 40cm
- Tình trạng như hình lành đẹp xinh
- Giá: 300k + Ship