LỌ SÀNH THỜI KỲ NHÀ LÊ
     (Mời các bác giao lưu ủng hộ)
- Kích thước: Cao 43cm, vòng bụng 105cm
- Tình trạng như hình đồ già, lành đẹp
- Giá: 1tr500k + Ship