NỒI SÀNH ĐỎ THỜI NHÀ LÊ
     (Mời các bác giao lưu ủng hộ)
- Kích thước: Cao 10cm, miệng 18cm
- Tình trạng như hình không mập mờ, già đồ, sứt miếng miệng đã gắn lại 
- Giá công khai: 150k + Ship