HŨ SÀNH ĐỎ THỜI KỲ NHÀ LÊ
   Mời các bác giao lưu ủng hộ)
- Kích thước: Cao 20cm, vòng bụng 60cm
- Tình trạng rõ nét như hình không mập mờ, trên thân có vết nứt đã chụp ảnh riêng, sạch đẹp
- Giá công khai: 150k + Ship