Bình Rồng  như trên hình nguyên lành , cao 31cm vòng bụng 50cm . Giao lưu.