Bình Tàu dáng bí tuyệt đẹp
Cao 33cm - vòng bụng 64cm - Lành tít
Ngoài Đẹp hơn ảnh nhiều .
Giao lưu 600k