Cặp đôi hoàn hảo. Gốm sứ Giang Tây mấy chục. 
Cao 22cm . Lành tít 
Cặp đăng đối . vẽ đàn vịt trời tích " Phi Minh Túc Thực " tuyệt đẹp .
Cốt sứ xương cao cấp . mỏng tang .
Giao lưu 500k