Ống quyển ( đựng cuộn tranh , thư pháp) - đồ Văn phòng tứ bảo .
Hàng Tàu xưa ( giữa thế kỷ 20 )
Vẽ Người ( Ông quan giao du sơn thủy cùng hai người đẹp...ước mơ thầm kín của giới mày râu ?! ) . đằng sau là bài phú với nét chữ tài hoa. 
Cao 18cm . đường kính 22cm . Lành tít . Trôn khoanh măng.
Giao lưu 3300k