Lọ hoa màu chuẩn thời Trung Hoa Dân Quốc đầu thế kỷ 20 .
Vẽ tích Bát Tiên quá hải .
Cao 16cm . vòng bụng 25cm . Lành tít. 
Giao lưu 2000k