Thích ○○○ 

Lô bát đĩa HK xưa lành 100%, đk 19,21 va 22cm. 28 cai. 2tr

Đăng lúc 07:56 13/01/2019 ○ Cập nhật lúc 17:26 19/03/2019 ○ Đăng tại HCM
Quốc Thắng 44
Địa chỉ: Q 11 - HCM
Điện thoại: 09839 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo