Thích ○○○ 

Lọ BH XƯA sâu tuổi. 48cm GL 2200k

Đăng lúc 17:04 11/02/2019 ○ Cập nhật lúc 17:33 14/02/2019 ○ Đăng tại Bến Tre
Trương minh toàn 53
Địa chỉ: Mỏ cày bắc ben tre - Bến Tre
Điện thoại: 09840 
BH tuyệt đẹp, cao 48cm, lát xíu men trên miệng con lại lành 0984031370

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo