Tiệm Hoàng Thiên, zalo: 0776218163 hotline: 0905867943.
Giao lưu 45 bát chiết yêu đk 15cm cao 7cm lành tít bát chiết yêu lái thiêu gần 70-80 năm tuổi còn rất đẹp cực hiếm.
ZALo: 0776218163 Tiệm Hoàng Thiên - Đà Nẵng.
Bán Tiền Cổ Việt Nam -2 Cổ May Mắn - Đồ Bao Cấp - Gốm Xưa - Kỷ Vật Chiến Tranh - Zalo: 0776218163 Đà Nẵng.
CHUYÊN TƯ VẤN TRANG TRÍ CÁC QUÁN ĂN VÀ CAFE THỜI KÌ CHIẾN TRANH (TRƯỚC GIẢI PHÓNG) & THỜI KÌ BAO CẤP ( SAU GIẢI PHÓNG)
Hot line: 0905867943. — tại Tiệm Hoàng Thiên.