Ưu tiên giao lưu trực tiếp tại Sài Gòn
Tiệm Hoàng Thiên, zalo: 0776218163 - Phone: 0905867943.
- Giao lưu Mâm Dĩa đường kính gần 90cm nặng 30kg phải 2 người khiêng. Gốm Biên Hoà tích “ Quan Trạng Về Làng Đưa Nàng Về Dinh” có mộc lò men rạng theo năm t gốm Biên Hoà ra đời sau giải phóng lành tích khắc nổi khắc hoạ chi tiết từng góc cạnh, ngày xưa để trưng phòng khách của bá hộ và địa chủ giàu có.
Ai quan tâm liên hệ zalo: 0776218163 Tiệm Hoàng Thiên - Đà Nẵng.
Bán Tiền Cổ Việt Nam -2 Cổ May Mắn - Đồ Bao Cấp - Gốm Xưa - Kỷ Vật Chiến Tranh - Zalo: 0776218163 Đà Nẵng.
CHUYÊN TƯ VẤN TRANG TRÍ CÁC QUÁN ĂN VÀ CAFE THỜI KÌ CHIẾN TRANH (TRƯỚC GIẢI PHÓNG) & THỜI KÌ BAO CẤP ( SAU GIẢI PHÓNG)
Hot line: 0905867943
— tại Tiệm Hoàng Thiên. — tại Tiệm Hoàng Thiên.