Cặp Chóe sơn thủy đẹp

Thông tin mô tả

Tình trạng: lành, chóe giang tây.

Liên hệ 0948777933

Góp ý
Đăng bởi: Chuyên gốm sứ Giang Tây Giả Cổ Cao Cấp
Địa chỉ: lê công kiều, quận 01, HCM
Ngày đăng tin: 18:44 04/09/2023
Ngày cập nhật: 10:52 25/09/2023
Báo cáo