Thích ○○○ 

Nhị giáp.

Đăng lúc 09:09 04/05/2018 ○ Cập nhật lúc 08:32 18/04/2019 ○ Đăng tại Nam Định
hoang hai 55
Địa chỉ: Đông mạc _ Lộc Hạ - Nam Định
Điện thoại: 09483 
Người xưa đã mượn hình ảnh 2 cua ( Nhị giáp ) , Tôm( suôn sẻ ) tảo ( nhanh chóng, sớm ) để nói về mong ước cho con cháu đi thi : thi đỗ nhị giáp ( Tiến Sỹ ) , tin báo kết quả  đến nhanh chóng và thi may mắn : 
 


 


9 Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Cập nhật lúc 08:32 18/04/2019  ○○○
hoang hai (55)
Địa chỉ: Đông mạc _ Lộc Hạ
Điện thoại: 09483 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Cập nhật lúc 14:11 25/03/2019  ○○○
hoang hai (55)
Địa chỉ: Đông mạc _ Lộc Hạ
Điện thoại: 09483 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Cập nhật lúc 09:01 05/03/2019  ○○○
hoang hai (55)
Địa chỉ: Đông mạc _ Lộc Hạ
Điện thoại: 09483 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Cập nhật lúc 08:33 12/02/2019  ○○○
hoang hai (55)
Địa chỉ: Đông mạc _ Lộc Hạ
Điện thoại: 09483 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Cập nhật lúc 08:53 15/01/2019  ○○○
hoang hai (55)
Địa chỉ: Đông mạc _ Lộc Hạ
Điện thoại: 09483 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Cập nhật lúc 08:37 21/12/2018  ○○○
hoang hai (55)
Địa chỉ: Đông mạc _ Lộc Hạ
Điện thoại: 09483 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Cập nhật lúc 09:36 01/12/2018  ○○○
hoang hai (55)
Địa chỉ: Đông mạc _ Lộc Hạ
Điện thoại: 09483 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Cập nhật lúc 08:15 07/11/2018  ○○○
hoang hai (55)
Địa chỉ: Đông mạc _ Lộc Hạ
Điện thoại: 09483 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Trang:  1 2 
Đăng Phản Hồi 
Báo cáo