Kính phố đĩa Song Ngư Hí Nguyệt toàn lành. 15.5cm tròn ko cách nào tròn hơng tròn lành  tit tắp
Đường kính 15,5cm.
Bảo hành chuẩn đồ chuẩn cổ
giá 2.200k