G 176: Bát Nhật lành hoàn hảo
Cao 6-7cm
Đường kính 13-14cm
Giá 150k