G 189: 4 đĩa Nhật vẽ trái cây lành hoàn hảo
Đường kính 13-14cm
Giá 200k