G 211: 4 món như hình
1. Chén cao 5-6cm. Đường kính 9-10cm
2. Chén cao 5-6cm. Đường kính 9-10cm
3. Chén cao 7-8cm. Đường kính 8-9cm
4. Đĩa vẽ trẻ đk 8-9cm
Giá 500k/4mon