G222: Bát Minh Phố bịt bạc. Cao 5-6cm. Đường kính miệng 11-12cm. Nét vẽ tơ tóc. Công bút. Âm 2 đường ngắn như hình.
Giá: 1300k
Call/zalo: 0975689678
E