G 230: ấm vẽ người. Tình trạng âm 1 đường ở thân nắp như hình. Bảo hành chuẩn cổ. Cao 10cm. Đường kính bụng 36cm
Giá: Zalo:0975689678