G 244: Bộ bát đĩa Tàu hàng hiếm tích Phú Quý Bạc Đầu. Chôn hiệu đề ngoạn ngọc. Đĩa đường kính 13cm, bị âm 2 chỗ như hình. 
Bát cao 5,5cm. 
Đường kính 10.5cm tóc 1 đường. 
Chôn hiệu đề ngoạn ngọc
Vẽ đẹp chàm đẹp nét vẽ công bút tơ tóc đồ già. 
Bảo hành chuẩn đồ chuẩn cổ thế kỷ 19
Giá: zalo: 0975689578